Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla podmiotów przetwarzających dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Nasza oferta obejmuje zarówno opracowanie niezbędnej dokumentacji zgodnie z RODO, jak i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej.

W ramach naszych usług oferujemy:

 1. Audyt wewnętrzny – Przeprowadzenie szczegółowej analizy procesu przetwarzania danych w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk i wdrożenia odpowiednich procedur.
 2. Opracowanie dokumentacji RODO – Pomoc w stworzeniu niezbędnej dokumentacji, takiej jak polityka prywatności, klauzule informacyjne, umowy powierzenia danych osobowych itp.
 3. Kontrola legalności przetwarzania danych – Zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, aby zapewnić im odpowiednią wiedzę i świadomość dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 5. Rejestr zbiorów danych – Pomoc w utworzeniu i prowadzeniu rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.
 6. Zarządzanie upoważnieniami i umowami poufności – Organizacja procesu zarządzania uprawnieniami dostępu do danych osobowych oraz sporządzanie umów poufności.
 7. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – Ustanowienie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Analiza ryzyka i zabezpieczenia – Przeprowadzenie analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz zaproponowanie odpowiednich środków zabezpieczających.
 9. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa – Działania w przypadku wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 10. Opiniowanie dokumentów organizacyjnych – Przeglądanie i ocena dokumentów organizacyjnych pod kątem zgodności z RODO.
 11. Poprawa bezpieczeństwa danych osobowych – Działania mające na celu ciągłe doskonalenie i zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. Wdrażanie zabezpieczeń informatycznych – Współpraca przy wdrażaniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe.

Nasi eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wspieramy podmioty przetwarzające dane, aby spełnić wymogi RODO i uniknąć wysokich kar związanych z naruszeniem przepisów. Niezależnie od branży i skali działalności, nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zapewniają ochronę danych osobowych na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć współpracę w zakresie ochrony danych osobowych.