komandos i prawo

Etyka i Kodeks Postępowania w Pracy Ochroniarza: Klucz do Zaufania i Skuteczności

artemida i leksykony

Jest wiele cech, jakie powinien posiadać profesjonalny ochroniarz. Niezbędna jest siła fizyczna, umiejętności techniczne i odporność a stres. Jednak jednym z najważniejszych atrybutów, którym ochroniarz powinien się kierować, jest etyczne postępowanie. Dlaczego etyka jest tak istotna w tej profesji i jakie znaczenie ma dla ochroniarzy kurs KPOF i DKPOF? O tym właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać.

Etyka w Pracy Ochroniarza

Każdy ochroniarz, niezależnie od tego, czy pracuje na imprezach masowych, w obiektach użyteczności publicznej, czy też w firmach i instytucjach, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Dlatego ważne jest, aby jego działania były zawsze prowadzone z najwyższą etyką. Etyczne postępowanie oznacza przestrzeganie określonych norm, zasad oraz przede wszystkim szacunku wobec innych ludzi.

W Polsce istnieją konkretne przepisy i regulacje regulujące pracę ochroniarzy, które precyzyjnie definiują ich uprawnienia i obowiązki (główny akt prawny zajdziesz TUTAJ). Chociaż nie istnieje oficjalny dokument zatytułowany: 'Kodeks Postępowania Ochroniarza,’ to na naszych szkoleniach systematycznie omawiamy kwestie związane z etyką i profesjonalizmem w pracy pracownika ochrony fizycznej. Działanie zgodnie z takim podejściem jest nie tylko zgodne z przepisami prawa, ale także przyczynia się do budowy zaufania i renomy zarówno samego ochroniarza, jak i firmy, w której pracuje.

Główne Zasady Etyki Ochroniarza

 1. Dyskrecja: Ochroniarz powinien zachować dyskrecję wobec wszelkich informacji, które uzyskuje podczas pracy. Nie powinien ujawniać poufnych danych ani korzystać z nich w celach osobistych lub nieetycznych.
 2. Legalność: Praca ochroniarza musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących przepisów i zgodnie z prawem. Nielegalne działania są absolutnie niedopuszczalne.
 3. Proporcjonalność: Ochroniarz powinien stosować siłę i środki przymusu bezpośredniego proporcjonalnie do zagrożenia. Przesadne lub nieuzasadnione działania są sprzeczne z zasadami etycznymi.
 4. Profesjonalizm: Ochroniarz powinien być profesjonalny w każdej sytuacji. Obejmuje to odpowiedni strój, kulturalne zachowanie oraz profesjonalną postawę wobec klientów i innych pracowników.
 5. Integrowanie się z lokalną społecznością: Ochroniarz powinien starać się integrować z lokalną społecznością i współpracować z organami ścigania oraz innymi służbami bezpieczeństwa, aby zapewnić ogólne bezpieczeństwo.
pomocna dłoń

Dlaczego Etyka Jest Istotna?

Etyka odgrywa kluczową rolę w pracy ochroniarza z kilku ważnych powodów:

 1. Bezpieczeństwo Klienta i Pracowników: Etyczne postępowanie ochroniarza ma wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Dbałość o ich dobro i komfort jest priorytetem;
 2. Zachowanie Dobrej Opinii: Profesjonalny ochroniarz buduje zaufanie zarówno klientów, jak i pracowników obiektu, którym zapewnia ochronę. To zaufanie może być trudne do odzyskania po naruszeniu norm etycznych;
 3. Unikanie Konfliktów i Prawnych Konsekwencji: Etyczne postępowanie pomaga uniknąć konfliktów z prawem oraz potencjalnych działań prawnych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zachowania.

Konsekwencje Nieetycznego Zachowania w Pracy Ochroniarza

Nieetyczne postępowanie ochroniarzy może prowadzić do poważnych konsekwencji. Oto kilka przykładów:

 1. Utrata Zaufania i Reputacji: Nieetyczne zachowanie ochroniarza, takie jak nadmierne użycie siły lub nielegalne działania, może zaszkodzić reputacji zarówno pracownika, jak i firmy ochroniarskiej. Utrata zaufania klientów i pracodawców może skutkować utratą pracy lub kontraktu.
 2. Konsekwencje Prawne: Nielegalne lub nieetyczne działania mogą prowadzić do konsekwencji prawnych. Ochroniarz może być zmuszony do odpowiadania przed sądem za swoje zachowanie, co może prowadzić do grzywien, kar finansowych lub nawet więzienia.
 3. Sankcje Zawodowe: Ochroniarze, którzy nie przestrzegają etycznych norm, mogą także stanąć przed sankcjami zawodowymi. Są to sankcje nałożone przez organy regulacyjne branży ochroniarskiej, które mogą uniemożliwić ochroniarzom pracę w tej dziedzinie.
 4. Naruszenie Praw Klientów: Nieetyczne zachowanie ochroniarza może naruszać prawa i wolności klientów, co może prowadzić do skarg i roszczeń odszkodowawczych.
 5. Wpływ na Bezpieczeństwo Publiczne: Jeśli ochroniarz nie działa zgodnie z zasadami etyki, może to zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. To z kolei może prowadzić do interwencji organów ścigania i dodatkowych problemów prawnych.

Nieetyczne zachowanie w pracy ochroniarza ma poważne konsekwencje, które mogą zaszkodzić nie tylko samemu ochroniarzowi, ale także jego klientom i społeczności. Dlatego przestrzeganie etycznych zasad jest niezbędne dla profesjonalizmu i integralności w tej dziedzinie.

Szkolenia Wspierające Etykę Ochroniarza

Szkolenia, takie jak KPOF (Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej) i DKPOF (Doskonalący Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej), nie tylko uczą umiejętności technicznych, ale również kładą duży nacisk na aspekty etyczne pracy ochroniarza. Podczas tych kursów kursanci zdobywają wiedzę na temat prawnych aspektów ochrony, obowiązujących kodeksów postępowania oraz sposobów rozwiązywania konfliktów w sposób etyczny i zgodny z prawem.

ochroniarz etyka

Etyczne postępowanie w pracy ochroniarza to fundament profesjonalizmu i bezpieczeństwa. Ochroniarze, którzy przestrzegają etycznych zasad i norm, nie tylko chronią innych, ale także budują swoją reputację jako wiarygodni i odpowiedzialni pracownicy. Kursy, takie jak KPOF i DKPOF, nie tylko uczą praktycznych umiejętności, ale również kształtują etyczną postawę w zawodzie.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem kwalifikacji ochroniarza lub odświeżeniem swojej wiedzy w zakresie etyki i bezpieczeństwa, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową w Komandos – Wrocław. Nasze kursy KPOF i DKPOF są prowadzone przez doświadczonych instruktorów i dostosowane do najwyższych standardów etycznych.

Zapraszamy na stronę poświęconą szkoleniom, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat oraz możliwość zapisu na kursy i szkolenia w naszej placówce wrocławskiej. Oferujemy pełne wsparcie i przygotowanie do pracy ochrony w sposób profesjonalny i etyczny.