KOMANDOS — WROCŁAW Sp. z o.o. prowadzi nabór kwalifikowanych pracowników ochrony na obsługiwane obiekty.

Wszelkie informacje na temat warunków zatrudnienia można uzyskać w siedzibie firmy we Wrocławiu ul. Stargardzka 8A, osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00.
Telefon:+48 606 396 456